Следење на резултатите од маркетиншката активност

Прецизен и брз увид во влијанието на маркетиншките активности врз посетеноста на продажните места
корисник: Випнет (Vipnet)

Центарот за податоци за ТВ-станица

Изградба на центар за чување и размена на со различни локации на снимање
Корисник:  Ал Џезира Балканс (Al Jazeera Balkans)

Управување со услугите на терен

Имплементација на софрверско решение за координација помеѓу повикувачкиот центар и интеграција со вработените на терен, како и интеграција со картографскиот систем.
Корисник: Хрватскиот автоклуб (HAK)

Современа наплата на јавниот превоз

Имплементација  на софтверскиот систем кој овозможува поефикасно управување со сообраќај и ја намалува можноста на злоуптреба на картите за превоз.
Корисник: Загребскиот електричен трамвај  (ZET)

Новости

26.7.2016

КИНГ ИЦТ го реализираше проектот за електронска размена на податоци помеѓу државните институции во Република Македонија

Министерството за информатичко општество и администрација на Република Македонија, како надлежна институција за развој и промоција на информатичкото општество, како и за креирање на национална ИКТ стратегија, го иницираше проектот за модернизација на постоечкиот пилот систем за интероперабилност. Е …

29.6.2016

ДМС решение во органи на државната управа во Република Македонија

Владата на Република Македонија во 2012 година започна опсежен и комплексен проект, чија крајна цел беше подобрување на оперативната ефикасност во органите на државната управа и подигање на квалитетот на услугите кои министерствата ги нудат на граѓаните и приватниот сектор преку автоматизација на ра …

20.6.2016

Подобрување на партнерскиот статус Чек поинт (Check Point)

Со гордост објавуваме дека КИНГ ИЦТ врз основа на постигнатите резултати и стекнатите стручни  сертификати  постигна повисоко ниво на партнерски статус  на  компанијата Чек поинт.Со подигнувањето на партнерскиот статус  влеговме  во потесниот круг на само 3 компании пар …

Контактирајте нè