КИНГ ГЕО ДАТА Менаџмент

Е современа интерактивна платформа која ви овозможува детален увид во можноста за создавање и уредување на просторни податоци и картографски  прикази во зависност од вашите потреби

Софтверско решение за поддршка на Службата 112

ново софтверско решение за поддршка на Службата за системот 112, со што сме го подобриле и модернизирале нејзиното работење.

Системот за продажба и резервациja на билети

Корисник: ХЖ(Хрватски железници) Превоз на патници Новиот систем за продажба на билети е базиран на модерната технологија, која е во согласност со потребите на модерните корисници.

Новости

13.3.2018

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ИНТЕГРАЦИИ 2018 год.

Дигитализацијата на индустријата и неочекуваните пазарни движења ги менуваат досега воспоставените деловни правила. Новите правила бараат нов пристап. 13-тата конференција Ден на отворени интеграции ќе се одржи на 22 март 2018 година во просториите на Хотел Антуновиќ во Загреб со почеток во 9:30 час …

22.12.2017

Преглед 2017: Региони, партнерства и награди

Единаесеттата година на КИНГ ИЦТ во БиХ е одбележена со големи проекти и со освоени награди. Меѓу најзначајните проекти, секако е проектот е-услуги со кој беа поврзани 14 институции на Босна и Херцеговина и Република Српска. Станува збор за досега најсложениот проект на територијата на Босна и Херц …

22.12.2017

КИНГ ИЦТ: Преглед на годината

Тековниот раст на глобалната економија се случува благодарение токму на дигиталната економија. Иновациите и дигитализацијата на бизнисот ја поттикнуваат конкурентноста и ги решаваат постоечките структурни слабости. Од друга страна, модернизацијата на образованието и воведување на технологијата во уч …

Instant Security Check